Rekrutację na rok akademicki 2021/2022 uruchomimy wkrótce.

Opłata za kurs wynosi 3500 złotych.

Kurs ma 150 godzin: 15 zjazdów po 10 godzin.