Podstawowa rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 zakończyła się. Jeśli któraś z przyjętych osób zrezygnuje, rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w połowie września.