Kaligrafia

Zapoznanie z konstrukcją liter i sposobem kaligrafowania wybranego kroju historycznego oraz zinterpretowanie go na nowo jako pisma narzędziowego. Ćwiczenie kroju ze wzornikiem i właściwą mu stalówką. Tworzenia kompozycji kaligraficznych z wykorzystaniem nowych narzędzi – colapenów, pędzli i szerokiego patyka.

Kroje: tekstura, italika lub copperplate.

Plan warsztatów:

  • Kaligrafowanie wybranego kroju historycznego – praca własna ze wzornikiem
  • Tworzenie kompozycji w oparciu o wskazane parametry pisma – praca animowana
  • Prezentacja – przykłady ekspresyjnej kaligrafii i pisma narzędziowego
  • Praca narzędziami do kaligrafii współczesnej (brushpen, colapen, pędzle, patyk) – pokaz
  • Szkice narzędziowe kompozycji kaligraficznej na zadany temat – praca własna