Myślenie i komunikacja w projektowaniu

Myślenie a projektowanie: kiedy ruszać głową, kiedy ręką, kiedy słuchać, jak rozumieć.