Pismo narzędziowe

Medium i narzędzie, ręka i oko. To zmienne, które decydują o kształcie znaków. Czasami jest to podstawa projektu. Często jest to punkt wyjścia dla dalszych działań. Zawsze jest to wiedza niezbędna do prawidłowej metodyki przy opracowywaniu każdego kroju pisma.