Nomenklatura i normatywa

Nazewnictwo związane z typografią jest niezwykle bałaganiarskie, bezładne, chaotyczne, zawiłe, niejasne, powikłane, niejednoznaczne, złożone, nieklarowne, niespójne, pełne zamętu, pokręcone, pomieszane, poplątane, skomplikowane, zabagnione i zagmatwane. Spróbujmy je posegregować, zhierarchizować, doprowadzać do ładu, pogrupować, poklasyfikować, poszufladkować, poukładać i usystematyzować.