Praca i współpraca z klientem

Kości niezgody, kwestie związane z umową, przetargi, procedura akceptacji projektów, brief projektu, dokumentacja projektu, etapy opracowywania projektu, współpraca z zespołem, nadzór projektowy, krytyka projektu, finalna prezentacja, portfolio.