Zjazd ósmy edycja druga

Spotykamy się w samo południe w sobotę dziewiątego lutego w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). Kończymy zajęcia o siedemnastej. W niedzielę spotykamy się o dziesiątej i kończymy o piętnastej. W sobotę i w niedzielę zajęcia będą się odbywały przy użyciu komputerów, w programie InDesign. Zgodnie z ustaleniami proszę o przyniesienie własnych komputerów.

Wykładowca prosi o przyniesienie ze sobą dobrze zaprojektowanej książki i o zastanowienie się, co sprawia, że ta książka jest dobrze zaprojektowana.

Zjazd siódmy edycja druga

Spotykamy się w samo południe, w sobotę drugiego lutego w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę spotykamy się także o jedenastej trzydzieści. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, w niedzielę do szesnastej trzydzieści. Zajęcia będą miały charakter wykładowo-analogowy, więc komputery nie będą potrzebne.

Zjazd szósty edycja druga

Spotykamy się w samo południe, w sobotę dziewiętnastego stycznia w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. Zajęcia będą miały charakter analogowo-cyfrowy, więc proszę o przyniesienie komputerów.

Zmiana dat zjazdów

Zajęcia z Robertem Olesiem zaplanowane na 16/17.02.2019 i 27/28.04.2019 odbędą się 9/10.02.2019 i 23/24.02.2019.

Zjazd piąty edycja druga

Spotykamy się w samo południe, w sobotę piętnastego grudnia w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. Zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy, bez użycia komputerów.