We wszelkich sprawach prosimy dzwonić pod numer 601 055 275 albo pisać pod adres chwalowski@post.pl.

Spotykamy się w Krakowie przy ulicy Gołębiej 16 (wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej 18) w sali numer 52 i przy ulicy świętej Anny 6 w sali numer 3.

Zajęcia odbywają się w soboty (od 12.30 do 17.30) i w niedziele (od 10.00 do 15.00, czasami od 12.00 do 17.00). Kurs ma 150 godzin: 15 zjazdów po 10 godzin.

Na niektórych warsztatach potrzebne są laptopy z zaistalowanym InDesignem. Jeśli ktoś nie ma, jest do dyspozycji kilka sztuk. Wszelkie pozostałe materiały zapewnia Uczelnia.

Kurs kosztuje 3500 złotych.

 

Komunikat Dziekanów Wydziału Polonistyki w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w budynkach Wydziału

Prowadzenie zajęć stacjonarnych odbywa się z uwzględnieniem wszystkich wytycznych wskazanych w Komunikacie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku oraz będącej załącznikiem do komunikatu Polityce bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2).

Apelujemy o wzajemną odpowiedzialność, w tym przyjęcie szczepionek przez wszystkich, którzy nie mają do tego medycznych przeciwskazań, oraz o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aby nasza wspólna praca i kontakty bezpośrednie, do których tak bardzo chcemy wrócić, okazały się możliwe i trwały bez przeszkód przez cały rok akademicki.

Na Wydziale Polonistyki obowiązuje nakaz:

  1. zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, zachowywania zasad dystansu społecznego oraz stosowania przed wejściem do sal dydaktycznych środków do dezynfekcji rąk; zachowania 1,5-metrowego dystansu między prowadzącym zajęcia a studentami oraz obowiązkowego wietrzenia sal między zajęciami; płynnego przemieszczania się w częściach wspólnych budynków i niepozostawania w nich dłużej, niż jest to niezbędne w czasie zmiany sali dydaktycznej;
  2. udziału w zajęciach wyłącznie osób zarejestrowanych do grupy i bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, a także niepoddanych kwarantannie, izolacji i nieprzebywających z osobą odbywającą kwarantannę;
  3. zgłaszania potwierdzonych zakażeń do właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych oraz do dziekana (zachorowania pracowniczek i pracowników) lub prodziekana ds. studenckich (zachorowania studentek i studentów).

Ponadto wszystkich wykładowców i wykładowczynie oraz studentki i studentów prosimy o: przestrzeganie limitów grup zajęciowych z dostosowaniem do wielkości przydzielonych sal dydaktycznych, w miarę możliwości pozwalających zachować zasadę pojedynczego zajmowania ławek;

  1. ustalenie w grupach zajęciowych akceptowanych przez wszystkich zasad odnośnie do stosowania maseczek (zachęcamy do zakrywania, w miarę możliwości, ust i nosa za pomocą maseczki podczas zajęć dydaktycznych);
  2. umożliwienie studentkom i studentom konsultacji w formie elektronicznej (rekomendujemy odbywanie dyżurów przez MS Teams lub w siedzibie uczelni po uprzednim umówieniu się na konkretny termin);
  3. odnotowywania obecności podczas zajęć;
  4. ustalenie zasad zaliczania nieobecności dla studiujących, którzy zostaną objęci kwarantanną/izolacją przez służby sanitarno-epidemiologiczne i nie będą mogli z tego powodu uczestniczyć w zajęciach;
  5. udostępnianie materiałów dydaktycznych umożliwiających studentkom i studentom objętym kwarantanną/izolacją bieżące zapoznawanie się z treścią zajęć;
  6. stosowanie komunikacji elektronicznej w sprawach dotyczących toku studiów, niewymagających wydania decyzji administracyjnej (studentki i studenci mogą składać wnioski za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie student.uj.edu.pl, przesyłając dokumenty na adres pracownika sekretariatu koordynującego dany kierunek studiów).