Zjazd czternasty

Zjazd odbędzie się w formule zdalnej piątego i szóstego czerwca. W sobotę i w niedzielę od dziesiątej do piętnastej. O szczegółach technicznych poinformuję w osobnym e-mailu.