Zjazd czwarty

Spotykamy się w o dwunastej trzydzieści w sobotę dziewiętnastego listopada w Krakowie w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę zajęcia zaczną się o dziesiątej (w tej samej sali). W sobotę i w niedzielę zajęcia będą trwały pięć godzin. Będą miały charakter wykładowo-warsztatowy z użyciem komputerów. Proszę o przyniesienie laptopów z programem InDesign. Proszę także o przyniesienie ulubionej książki beletrystycznej, której typografię będziemy analizować.