Zjazd dwunasty

Zjazd odbędzie się w formule zdalnej piętnastego i szesnastego maja. W sobotę i w niedzielę od dziesiątej do piętnastej. O szczegółach technicznych poinformuję w osobnym e-mailu.