Zjazd trzeci

Zjazd odbędzie się w formule zdalnej czternastego i piętnastego listopada. W sobotę i w niedzielę od dziesiątej do piętnastej. O szczegółach technicznych poinformuję w osobnym e-mailu.