Zarządzenie Rektora UJ z dnia 5.11.2020

»Od dnia 9 listopada 2020 roku do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego«.