Zjazd piętnasty (ostatni)

Spotykamy się w samo południe, w sobotę dziewiętnastego września w sali numer trzy przy ulicy Świętej Anny numer sześć w Krakowie. W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. W sobotę i w niedzielę zajęcia będą miały charakter wykładowy bez użycia komputerów. W niedzielę (na egzamin) należy przynieść urządzenie, które będzie mogło połączyć się z Internetem (telefon, tablet, komputer itp.).

Przed salą będą płyny dezynfekcyjne, natomiast maseczki lub przyłbice czy też rękawiczki słuchacze zaopatrują się we własnym zakresie. Maseczki/przyłbice obowiązują do momentu zajęcia miejsca w sali, ale oczywiście słuchacz może cały czas być w maseczce lub przyłbicy. Wszystkie osoby muszą wpisać się na listę przy portierni.