Zawieszenie kształcenia

Zarządzeniem Rektora z dnia 12.05.2019, kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach oraz kształcenie doktorantów zostaje zawieszone do dnia 30.09.2020. Zajęcia mogą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.