Komunikat Dziekana

Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki UJ z 12 marca 2020:
 »Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 r. oraz decyzją Dziekana Wydziału Polonistyki UJ ws. przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UJ §​ 2 dot. odwoływania zajęć, informujemy, że Dziekan Wydziału Polonistyki odwołuje wszystkie zajęcia na stadiach podyplomowych, kursach oraz kursach komercyjnych do dnia 14 kwietnia 2020 r. (włącznie)«. [prof. dr hab. Renata Przybylska]