• Zjazd piętnasty (ostatni)

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę dziewiętnastego września w sali numer trzy przy ulicy Świętej Anny numer sześć w Krakowie. W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. W sobotę i w niedzielę zajęcia będą miały charakter wykładowy bez użycia komputerów. W niedzielę (na egzamin) należy przynieść urządzenie, które będzie mogło połączyć się z Internetem (telefon, tablet, komputer itp.).

  Przed salą będą płyny dezynfekcyjne, natomiast maseczki lub przyłbice czy też rękawiczki słuchacze zaopatrują się we własnym zakresie. Maseczki/przyłbice obowiązują do momentu zajęcia miejsca w sali, ale oczywiście słuchacz może cały czas być w maseczce lub przyłbicy. Wszystkie osoby muszą wpisać się na listę przy portierni.


 • Zjazd czternasty

  Zjazd odbędzie się w formule zdalnej dwunastego i trzynastego września. W sobotę i w niedzielę od dwunastej do siedemnastej. O szczegółach technicznych poinformuję w osobnym e-mailu.


 • Zjazd trzynasty

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę piątego września w sali numer trzy przy ulicy Świętej Anny numer sześć w Krakowie. W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. W sobotę i w niedzielę zajęcia będą miały charakter warsztatowy bez użycia komputerów.

  Przed salą będą płyny dezynfekcyjne, natomiast maseczki lub przyłbice czy też rękawiczki słuchacze zaopatrują się we własnym zakresie. Maseczki/przyłbice obowiązują do momentu zajęcia miejsca w sali, ale oczywiście słuchacz może cały czas być w maseczce lub przyłbicy.

  Wszystkie osoby muszą wpisać się na listę przy portierni.


 • Zjazd dwunasty

  Zjazd odbędzie się w formule zdalnej dwudziestego drugiego i dwudziestego trzeciego sierpnia. W godzinach takich jak zwykle, czyli sobotę od dwunastej do siedemnastej, w niedzielę od dziesiątej do piętnastej. O szczegółach technicznych poinformuję w osobnym e-mailu.


 • Zjazd jedensty

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę pierwszego sierpnia w sali numer trzy przy ulicy Świętej Anny numer sześć w Krakowie. W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. W sobotę i w niedzielę zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy z użyciem komputerów, dlatego prosimy o przyniesienie laptopów z zainstalowanym programem InDesign.

  Przed salą będą płyny dezynfekcyjne, natomiast maseczki lub przyłbice czy też rękawiczki słuchacze zaopatrują się we własnym zakresie. Maseczki/przyłbice obowiązują do momentu zajęcia miejsca w sali, ale oczywiście słuchacz może cały czas być w maseczce lub przyłbicy.

  Wszystkie osoby muszą wpisać się na listę przy portierni.


 • Zjazd dziesiąty

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę dwudziestego piątego lipca w sali numer trzy przy ulicy Świętej Anny numer sześć w Krakowie. W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. W sobotę i w niedzielę zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy z użyciem komputerów, dlatego prosimy o przyniesienie laptopów z zainstalowanym programem InDesign.

  Przed salą będą płyny dezynfekcyjne, natomiast maseczki lub przyłbice czy też rękawiczki słuchacze zaopatrują się we własnym zakresie. Maseczki/przyłbice obowiązują do momentu zajęcia miejsca w sali, ale oczywiście słuchacz może cały czas być w maseczce lub przyłbicy.

  Wszystkie osoby muszą wpisać się na listę przy portierni.


 • Dokończenie zajęć

  Decyzją Dziekana zaległe zajęcia Jagiellońskiego Kursu Typografii powinny się odbyć do dnia 30.09.2020.


 • Zawieszenie kształcenia

  Zarządzeniem Rektora z dnia 12.05.2019, kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach oraz kształcenie doktorantów zostaje zawieszone do dnia 30.09.2020. Zajęcia mogą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


 • Wstrzymanie zajęć

  Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego wszystkie zajęcia dydaktyczne zostały wstrzymane do 15 maja 2020 roku.


 • Komunikat Dziekana

  Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki UJ z 12 marca 2020:
 »Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 r. oraz decyzją Dziekana Wydziału Polonistyki UJ ws. przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UJ §​ 2 dot. odwoływania zajęć, informujemy, że Dziekan Wydziału Polonistyki odwołuje wszystkie zajęcia na stadiach podyplomowych, kursach oraz kursach komercyjnych do dnia 14 kwietnia 2020 r. (włącznie)«. [prof. dr hab. Renata Przybylska]


 • Odwołanie zajęć 14/15.03.2020

  Zjazd zaplanowany na czternastego i piętnastego marca nie odbędzie się. O rozwoju sytuacji będę informował na bieżąco.


 • Zmiana wykładowcy

  Zajęcia z pisma narzędziowego osiemnastego i dziewiętnastego kwietnia poprowadzi Anna Czuż.


 • Zjazd dziewiąty

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę dwudziestego dziewiątego lutego w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. W sobotę i w niedzielę zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy z użyciem komputerów, dlatego prosimy o przyniesienie laptopów z zainstalowanym programem InDesign.


 • Zjazd ósmy

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę piętnastego lutego w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. Zajęcia będą miały charakter wykładowy, bez użycia komputerów.


 • Zjazd siódmy

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę pierwszego lutego w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. Zajęcia będą miały charakter wykładowy, bez użycia komputerów.


 • Praca domowa

  W zahasłowanej części witryny umieściłem pracę domową od Filipa Modrzejewskiego.


 • Zjazd szósty

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę osiemnastego stycznia, w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. W sobotę i w niedzielę zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy z użyciem komputerów, dlatego prosimy o przyniesienie laptopów z zainstalowanym programem FontLab 7 (może być w wersji trial, do ściągnięcia stąd).


 • Materiały z zajęć

  W zahasłowanej części witryny umieściłem materiały z zajęć Piotra Sierżęgi.


 • Zjazd piąty

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę czternastego grudnia w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. Zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy, bez użycia komputerów.


 • Zjazd czwarty

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę trzydziestego listopada w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. W sobotę i w niedzielę zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy z użyciem komputerów, dlatego prosimy o przyniesienie laptopów z zainstalowanym programem InDesign.


 • Wzorniki

  W zahasłowanej części witryny umieściłem wzorniki pism z zajęć kaligraficznych.


 • Zjazd trzeci

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę szesnastego listopada w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. W sobotę zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy, bez użycia komputerów, w niedzielę zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy, z użyciem komputerów, dlatego prosimy o przyniesienie laptopów z zainstalowanym programem InDesign.


 • Zjazd drugi

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę dwudziestego szóstego października w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę spotykamy się o dziesiątej. W sobotę zajęcia będą trwały do siedemnastej, a w niedzielę do piętnastej. Zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy, bez użycia komputerów.


 • Zjazd pierwszy

  Spotykamy się w samo południe, w sobotę dziewiętnastego października w sali numer pięćdziesiąt dwa przy ulicy Gołębiej szesnaście w Krakowie (drugie piętro, wejście przez portiernię przy ulicy Gołębiej osiemnaście). W niedzielę spotykamy się również o dwunastej. W sobotę i w niedzielę zajęcia będą trwały do siedemnastej. Zajęcia będą miały charakter wykładowy, bez użycia komputerów.

LOGOWANIE