Jagielloński Kurs Typografii jest afiliowany przy Katedrze Edytorstwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia odbywają się w Krakowie przy ulicy Gołębiej oraz przy ulicy świętej Anny, w miejscach, gdzie drukowali Hieronim Wietor, Łazarz Andrysowic, Jan Januszowski i Marek Scharffenberg. Duch typografii przenika mury.

JKT jest spadkobiercą Akademickiego Kursu Typografii, działającego przez dwanaście lat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.