Jagielloński Kurs Typografii jest afiliowany przy Katedrze Edytorstwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia odbywają się w Krakowie na ulicy Gołębiej, w miejscu, gdzie mieściła się drukarnia Hieronima Wietora, a następnie Drukarnia Łazarzowa. Duch typografii przenika mury.

JKT jest spadkobiercą Akademickiego Kursu Typografii, działającego przez dwanaście lat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.