Jagielloński Kurs Typografii jest jest afiliowany przy Katedrze Edytorstwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajęcia odbywają się w Krakowie na ulicy Gołębiej, w miejscu, gdzie mieściły się drukarnie Hieronima Wietora i Jana Januszowskiego (Drukarnia Łazarzowa). Duch typografii przenika mury.

Jagielloński Kurs Typografii jest spadkobiercą Akademickiego Kursu Typografii, działającego przez dwanaście lat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.