Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 zostanie wkrótce rozpoczęta.

Opłata za kurs wynosi 3000 zł, co daje 20 zł za godzinę (kurs ma 150 godzin).

NA WYKŁADACH I WARSZTATACH

Jan Bajtlik

Łukasz Dziedzic

Michał Jarociński

Hans Lijklema

Beata Kurek

Marian Misiak

Filip Modrzejewski

Robert Oleś

Helena Pryłowska

Natalia Radzikowska

Stefan Szczypka

Andrzej Tomaszewski

Adam Twardoch